Известување нормализирано водоснабдување

Почитувани,
Ве известуваме дека дефектот на ул. Трифун Хаџијанев 3е саниран
водоснабдувањето е нормализирано на.26.09.2018г. во 15:00 часот.

Related Posts

About The Author